Deutsch / german Englisch / english Holländisch / Dutch
Hotel

Ceo: Thomas Ludwig
adres: Gasthaus "Zur Linde"
Hinterdorf 79
OT Dankerode
06493 Harzgerode
telefoon: +49 3 94 84 / 21 40
fax: +49 3 94 84 / 4 23 41
BTW-nummer: 117/246/00214
plaats van jurisdictie: Amtsgericht Stendal
eMail: ludwig.dankerode(ed)gmail.com


Hotel
1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, tenzij bewezen kan worden dat de auteur met opzet of grove nalatigheid schuld bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.
2. Referenties en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk was dat hij dit doet om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen onze eigen website, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.
3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de in alle publicaties gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, om zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, video reeksen en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar. De conclusie dat merken niet worden beschermd door rechten van derden mag niet alleen op basis van de loutere vermelding worden getrokken! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
4. Privacy
Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - toegestaan ​​zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem.
5. Geldigheid van deze disclaimer
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
6. Privacybeleid voor Facebook
Unsere Website verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA . Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits Daten an Facebook übertragen. Besitzen Sie einen Facebook-Account, können diese Daten damit verknüpft werden. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-Account wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook aus. Interaktionen, insbesondere das Nutzen einer Kommentarfunktion oder das Anklicken eines "Like"- oder "Teilen"-Buttons werden ebenfalls an Facebook weitergegeben. Mehr erfahren Sie unter https://de-de.facebook.com/about/privacy